סרגל כלים בכותרות - לדעת מה קורה בארץ ובעולם


שבעה עשר בתמוז


"חמשה דברים ארעו את אבותינו
בשבעה עשר בתמוז...
נשתברו הלוחות , ובטל התמיד, והבקעה העיר,
ושרף אפסטמוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל..."

משנה , סדר מועד, מסכת תענית, פרק ד, משנה ו


לכאורה יום שבעה עשר בתמוז הוא עוד יום בחופש הגדול.
אך בלוח השנה העברי יום זה הוא יום שמציין אירועים קשים שקרו לעם היהודי. במשך אלפי שנים יום י"ז בתמוז הוא יום צום ואבל.הכותל המערבי - שריד מבית המקדש השני
הצילום באדיבות אוסף התצלומים הלאומיהבקעת חומות העיר

האירוע העיקרי שמציינים בי"ז בתמוז הוא הבקעת חומות העיר ירושלים בידי האויבים. הבקעת החומה הייתה השלב האחרון לפני שנכבשה העיר ירושלים כולה ולפני שחרב המרכז הרוחני של העם היהודי - בית המקדש.
חומות ירושלים הובקעו פעמיים בחודש תמוז בהפרש של כמה ימים.

בית המקדש הראשון נחרב בידי נבוכדנאצר, מלך בבל בשנת 586 לפני הספירה. בחודש טבת החל המצור על ירושלים. לאחר כמה חודשים של מצור קשה על העיר הצליחו הבבלים להבקיע פרצה בחומות העיר בט' בתמוז והחל שלב הלחימה בתוך ירושלים עצמה. במשך חודש נמשכה הלחימה ובסופה שרפו את בית המקדש בט' באב.

בספר מלכים ב' פרק כ"ה מתוארים האירועים כך:"ויהי בשנת התשיעית למלכו,  בחודש  העשירי  בעשור  לחודש, בא נבוכדנאצר מלך בבל הוא וכל חילו על ירושלים, ויחן עליה ... ותבוא העיר במצור, עד עשתי עשרה שנה למלך צדקיהו. בתשעה לחודש ויחזק הרעב בעיר, ולא היה לחם לעם הארץ. ותיבקע העיר ... ובחודש החמישי בשבעה  ... בא  נבוזראדן,  רב  טבחים  עבד  מלך  בבל, ירושלים. וישרוף את בית ה' ואת בית המלך, ואת כל בתי ירושלים, ואת כל בית גדול שרף באש..."                                        


חלפו 650 שנה. ירושלים שוב במצור, ושוב נפרצו חומות העיר. ירושלים נפלה בפעם השנייה בידי אויב, בתיה נשרפו, בית המקדש נחרב והעם היהודי הוגלה מארצו. הפעם נפרצו חומות העיר בי"ז בתמוז בשנת 70 לספירה. טיטוס, המפקד העליון של הצבא הרומי, הוא זה שהטיל מצור על ירושלים. המצור החל בחודש ניסן וכעבור שלושה חודשים נבקעה חומת העיר. הלחימה בעיר נמשכה שלושה שבועות ופעם נוספת - בט' באב - נשרף בית המקדש.


 


אירועים נוספים שחלו ביום י"ז בתמוז
ביום שבעה עשר בתמוז העם היהודי מציין אירועים קשים נוספים - כפי שנכתב במשנה במסכת תענית: • משה רבנו שבר את לוחות הברית הראשונים.

 • הופסקה הקרבת קרבנות התמיד בבית-המקדש הראשון.

 • המצביא הרומי אפסטמוס שרף ספר תורה, וכנראה שבעקבות מעשה זה פרץ מרד החשמונאים.

 • אפוסטמוס העמיד צלם (פסל  של עבודה זרה) בבית המקדש השני.


דגם של ירושלים בימי הבית השני במלון הולילנד בירושלים
הצילום באדיבות אוסף התצלומים הלאומי


ימי בין המצרים
בימי הבבלים והרומאים החלה הלחימה הקשה בעיר ירושלים עם הבקעת החומה בחודש תמוז. שלושת השבועות של הלחימה עד לחורבן בית המקדש מצוינים על ידי היהודים עד ימינו. ימים אלה מכונים "שלושת השבועות" או "ימי בין המצרים" (על פי תיאור מצבה של ממלכת יהודה בעקבות החורבן במגילת איכה: "גלתה יהודה... לא מצאה מנוח, כל רודפיה השיגוה בין המְצָרִים".
בימים אלה נוהגים מנהגי אבלות. לא מתקיימות חתונות, לא מסתפרים ולא מתגלחים ולא חוגגים אירועים של שמחה.


 
 • "תשעה באב - יום בכייה לדורות?" -
  אתר של סנונית העוסק בתשעה באב, בחורבן בית המקדש ובקשר לימינו.

 • המוזאיקה הירושלמית החדשה 
  אתר מבית היוצר של 'סנונית'. באתר נפתחת לפניכם דרך חדשה ושונה להיכרות עם העיר המרתקת ביותר בעולם. תוכלו לקבל רקע היסטורי ממצה על תולדותיה של העיר, 'לסייר' באתרים שונים, להכיר את האנשים שעיצבו את דמותה, לברר כיצד השיגו תושבי העיר מים, להביט בדרך בה נהגו להתלבש ולבסוף - לרעבים - סקירה על תולדות האוכל בעיר ואף כמה מתכונים...

 • התאריכון ההיסטורי של העיר ירושלים    
  באתר עיריית ירושלים תמצאו סקירה של ההיסטוריה של העיר. בכל תקופה תוכלו לראות מפה של העיר באותה התקופה, קטע מידע, ציטוטים ואיורים.

 • בית מקדש, מעמדו ותפקידו
  מאמר של ישראל ל' לוין ומנחם שטרן שהופיע בספרייה הוירטואלית של מט"ח


בכותרות בעבר

הדף נכתב ע"י גלים סנונית

תאריך העלאת הדף:2004-07-06
 


"דף זה נבנה באמצעות "כלים שלובים
כל הזכויות שמורות, 2001, עמותת סנונית. ©
infogalim@www.galim.org.il נשמח לקבל את הערותיכם ואת הצעותיכם לכתובת
סנונית על סדר היום