סרגל כלים בכותרות - לדעת מה קורה בארץ ובעולם


עשרה בטבת


1. עשרה בטבת הוא יום...
צום ואבל על חורבן ירושלים
שמחה
שבו מדליקים נרות
שבו נחרב בית המקדש
 

2. עשרה בטבת הוא היום שבו החל המצור של ה_______ על ירושלים.
הרומאים
הבבלים
הטורקים
הבריטים
 

3. מתי החל המצור על ירושלים?
לפני 2,500 שנה
לפני 1,000 שנה
לפני 500 שנה
לפני 100 שנה
 

4. מנהיג העם שצר (עשה מצור) על ירושלים היה...
סנחריב
טיטוס
נבוכדנצאר
מוחמד
 

5. במצור אי אפשר...
לחגוג את החגים
להילחם נגד האויב
לצאת מן העיר ולהיכנס אליה
להתפלל
 

6. מה קרה בסופו של המצור?
עם ישראל ניצח את הבבלים
הרומאים כבשו את ירושלים
מצאו פח שמן זית שהספיק לשמונה ימים
ירושלים נכבשה ונחרב בית המקדש הראשון
 

7. איזו משמעות נוספה לעשרה בטבת?
אומרים קדיש לזכר אנשים שנרצחו בשואה ולא יודעים את יום פטירתם
מציינים את יום חורבן בית המקדש הראשון
מציינים את היום שבו עם ישראל יצא לגלות
מציינים את היום שבו חל גירוש ספרד
 

8. תפילת קדיש היא תפילה שאומרים
ביום ההולדת
בטקסי זיכרון למתים
רק בעשרה בטבת
על יין בליל שבת
 

9. תפילת קדיש פותחת במילים:
"שמע ישראל"
"ויכולו השמיים והארץ"
"יתגדל ויתקדש שמיה רבא"
"אדון עולם אשר מלך"
 

10. מילות תפילת הקדיש הן בשפה ה...
עברית
יידיש
ספרדית
ארמית
 


חזרה

הדף נכתב ע"י גלים סנונית

תאריך העלאת הדף:2004-12-19
 


"דף זה נבנה באמצעות "כלים שלובים
כל הזכויות שמורות, 2001, עמותת סנונית. ©
infogalim@www.galim.org.il נשמח לקבל את הערותיכם ואת הצעותיכם לכתובת
סנונית על סדר היום